Mạng nhà tôi lúc nhanh lúc chậm, internet lúc có lúc không, nên tôi chẳng viết bài thường xuyên.

Tại sao bạn nên học code Go?

Bắt đầu từ những vấn đề thực tế, Go được tạo ra để giải quyết những bài toán đến từ real world, tập trung nhiều vào software engineering hơn là research programming language design, nhiều người sẽ cảm thấy vui vẻ để sử dụng nó như một công cụ mạnh mẽ, nhưng số khác thì cho rằng nó là một boring language, không sáng tạo, cú pháp dài dòng, xấu xí.…

Keep reading

Engineer và scientist

Nhìn thấy lớp trẻ bây giờ thật có ý chí tiến thủ, chả bù cho một thanh niên đi làm vài năm cũng ở tầm gọi là lão làng rồi nhưng vẫn chỉ là thằng engineer quèn mình cảm thấy chạnh lòng thực sự. Mình hỏi thêm là lý do tại sao em lại muốn làm scientist, ngoài nó ra thì vẫn có data engineer mà? Bạn trả lời bạn ấy muốn làm data scientist vì… nghề đó đang hot và nghe cool hơn dăm ba mấy thằng engineer nhiều lắm.…

Keep reading